Privatlivspolitik & Cookies

Aderans Sweden AB, org. nr. 556215-0747, er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger i forskellige sammenhæng. Vi værner om din integritet og vil derfor gerne informere om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:
Frida Davidsen/Carl M Lundh

Nørre Farimagsgade
17
1364 København K
Email: marknad@aderans.se
Telefon: 33 13 03 72


Vores behandling af personoplysninger


Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og tredjeparter

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at kontakte dig og korrespondere med dig, i din egenskab af at være vores kontaktperson hos en virksomhed. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitim interesse, som består i at skabe effektivt samarbejde i erhvervskontekst. De kategorier af oplysninger som vi behandler om dig er navn, adresse, telefonnummer og e-mail (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Vi gemmer dine oplysninger under det aktuelle forretningsforhold. Et aktuelt forretningsforhold forudsætter at der har været en aktiv korrespondance mellem parterne, eller en løbende transaktion såsom betaling, inden for det seneste år.

Vi overlader dine oplysninger til it-udbydere.


Nyhedsbreve

Vi behandler dine oplysninger for at sende nyhedsbreve til dig. Når du giver os dine erhvervsrelaterede kontaktoplysninger, er retsgrundlaget for vores behandling vores legitime interesse, som består i at informere dig om nyheder, som du har anmodet om (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Når du giver os dine private kontaktoplysninger, er retsgrundlag for vores behandling dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a).

De kategorier af data, der behandles er navn og e-mail.

Vi gemmer dine oplysninger i den periode, som du abonnerer på vores nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig yderligere nyhedsbreve fra os. Det gør du ved at følge de instruktionerne som fremgår af en hver af de e-mails, som du modtager fra os.

Vi overlader dine oplysninger til it-udbydere.


Dit besøg eller køb hos os

Vi behandler dine oplysninger for at udføre en opgave på din anmodning. De personoplysninger som vi behandler om dig er kontaktinformationer såsom f.eks. navn, telefonnummer og e-mail. Formålet med behandlingen er at hjælpe dig med en løsning på dit hårproblem.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse, som består i at give dig som kunde den bedste kundeservice (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Hvis du vælger at købe et af vores produkter, behandler vi dine oplysninger for at indgå aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra b). Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os, men hvis du ikke ønsker at videregive dine personligoplysninger, kan konsekvensen blive, at vi desværre ikke kan indgå en aftale med dig.

Vi gemmer dine oplysninger i et år efter, at dit besøg eller køb er afsluttet.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere. Ved køb kan vi også videregive dine oplysninger til leverandører, med henblik på at de kan levere et produkt til dig.

Kundeaftener, andre særlige aftener og kurser

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at give dig information om vores kundeaftener, kurser eller specialtilbud til særlige aftener for din virksomhed. Vi behandler også dine oplysninger i forbindelse med din anmodning om deltagelse i sådanne arrangementer.

De personoplysninger som vi behandler om dig er kontaktoplysninger og de informationer som du giver os i forbindelsen med vores korrespondance.

Retsgrundlaget for vores behandling er, at behandlingen er nødvendig for at indgå aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra b). Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os, men hvis du ikke ønsker at videregive dine personligoplysninger, kan konsekvensen blive, at vi desværre ikke kan indgå en aftale med dig.

Retsgrundlaget kan også være legitime interesse, som består i at give dig som kunde den bedste kundeservice. (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Vi gemmer dine oplysninger indtil arrangementet er gennemført.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere.

Job hos os

Vi behandler dit navn, adresse, billede, CV og din ansøgning for at gennemføre en rekrutteringsproces på den bedste måde.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at gennemføre en rekrutteringsproces på en så smidig og god måde som muligt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Vi behandler aldrig dine personoplysninger i længere tid end tilladt i henhold til gældende lovgivning eller praksis. Personoplysninger som vi behandler om dig, vil normalt blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt for rekrutteringsprocessen. Hvis processen afsluttes, og du ikke bliver tilbudt jobbet, vil vi enten slette dine oplysninger, eller anmoder dig om dit samtykke til at gemme dine personligoplysninger i længere tid med henblik på at de kan medtages i en fremtidig rekrutteringsproces. Oplysninger som vi modtager i forbindelse med uopfordrede ansøgninger, opbevare vi i seks måneder. Oplysninger kan også gemmes i længere tid, hvis du har været til en jobsamtale, hvis du er blevet tilbudt et job hos os eller for at opfylde vores forpligtigelser i henhold til relevant lovgivning herunder særligt i forbindelse diskriminationslovgivning.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere.

E-mail

Vi behandler dit navn og dine kontaktoplysninger i forbindelse med vores korrespondance med dig. Hvis du repræsenterer en virksomhed, vil vi behandle navn og kontaktoplysninger om dig som kontaktperson.

E-mails fra dig, kan indeholde personoplysninger om andre personer, når du vælger at sende sådanne oplysninger til os. Vi vil i sådanne tilfælde, efter en interesseafvejning, informere sådanne personer særskilt, afvejningen vil ske på baggrund af personens interesse i at få oplysninger mod vores interesser.

Hvis en e-mail sendes inden for rammerne af et kontraktforhold med dig, er retsgrundlaget opfyldelse af en aftale med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra b). Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os, men hvis du ikke ønsker at videregive dine personligoplysninger, kan konsekvensen blive, at vi desværre ikke kan indgå en aftale med dig.

I andre tilfælde behandler vi dine personoplysninger, som fremgår af e-mails, med hjemmel i vores legitime interesse. Vores legitime interesser består i, at vi skal kunne håndtere forespørgsler og vores forretning på en forretningsmæssig måde.

Vi gemmer dine personoplysninger i den tid, det er nødvendigt for at færdiggøre dét korrespondancen med dig vedrører.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere.


Dine rettigheder

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, har du ret til, når som helst, at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling der er sket forud for at du tilbagekalder dit samtykke. I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har du ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler, og anmode om berigtigelse af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod og anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger og ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Under visse omstændigheder kan du også have ret til modtage et udtræk af dine personoplysninger, i et struktureret, udbredt og maskinlæseligt format og du kan have ret til, at transmittere sådanne data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

For at udøve dine rettigheder, kontakt venligst
Frida Davidsen/Carl M Lundh

Nørre Farimagsgade
17
1364 København K
Email: marknad@aderans.se
Telefon: 33 13 03 72

Hvis du ikke er tilfreds med vores service, har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet eller anden kompetent tilsynsmyndighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Du kan finde datatilsynets kontaktoplysninger her www.datatilsynet.dk.


Om cookies

Dette website anvender cookies. En cookie er en tekstfil, der gemmes på pc'ens harddisk, mens man besøger et website. Tekstfilen anvendes bl.a. til at optimere websitets brugervenlighed.

Der findes to slags cookies:
Den ene, såkaldte permanente cookies, gemmer en fil i længere tid på brugerens computer, efter sessionen er slut. Permanente cookies anvendes her for at følge brugerens navigering på websitet og for at indsamle data til statistiske formål.

Den anden slags cookies, såkaldte session-cookies, gemmes midlertidigt under besøget på websitet. Sådanne cookies bruges under hver brugersession til grænseflade- og navigeringsfunktioner på hjemmesiden og udløber, når brugeren forlader det pågældende website eller browseren bliver lukket.

Det er nødvendigt at acceptere lagring af cookies på din computer for at du kan bruge dette website efter vores hensigt. De fleste browsere er indstillet til at acceptere cookies. Du kan indstille browseren, så du får en besked om, at den tager imod en cookie, så du selv kan afgøre, om du skal acceptere den.